Ամառային դպրոց ճամբարի ամփոփում

 

Հուլիսի 2-6-ի ամառային դպրոց — ճամբարի աշխատանքային նախագիծ:

Ամառային դպրոց-ճամբարը` որպես կրթական միջավայր, այլընտրանքային կրթության միջոց է` առանց որևէ սահմանափակումների, որտեղ ճամբարականները ձեռք են բերում գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ:Արևելյան դպրոցի ճամբարականներն ամեն օր վարում

են ակտիվ հանգիստ` լողում, մարզվում, նկարում, երգում , պարում ,քայլում, ճամփորդում,  կարդում,  խաղում, մտածում , երևակայում են:

Ճամբարային գործունեության  զամանակ իրկանացրած նախագծերի տեսաֆիլմեր , ռադիոնյութ`

Ճամբարային ռադիո

Ճամբարային առօրյա

Պարուսուցում

Ճամբարային օր

Ընթերցանություն

Կավագործություն