Հոկտեմբերի 2-6-ի աշխատանքային նախագիծ

Շաբաթվա հեքիաթ- <<Պոչատ աղվեսը>>

Շաբաթվա բանաստեղծություն-Ղ.Աղայանի «Առավոտը գյուղում»

Երկուշաբթի

08:45-09:00-Սովորողների դիմավորում

9:00-9:15-Ընդհանուր պարապմունք

09:15-09:30-առավոտյան նախավարժանք
9:30-10:00-Սովորողնրը միմյանց նվիրում են իրենց նախընտրած բառերը և խմբով վանկատում ու հեգում են( ծափերով, դոփերով և այլ խաղային մոտեցումներով)

10:00-10:30-Հեքիաթի ընթերցում
10:30-11:00-Նախաճաշ
11:00-11:40-Ուրախ մաթեմատիկա` սովորում ենք նկարել 1 թվանշանը ուսգործիքով
11:40-12:00-Պատմում ենք մեկի մասին
12:00-12:20-Երգի ուսուցում
12:30-13:00-Ճաշ

13:00-13:30-Սովորում ենք հեծանիվ վարել

13:30-17:00-Երկարացված օրվա կազմակերպում

17:00-Ցտեսություն

Երեքշաբթի

08:45-09:00-Սովորողների դիմավորում

9:00-9:15-Ընդհանուր պարապմունք

09:15-09:30-Առավոտյան նախավարժանք` ցատկում ենք և կատարում գլուխկոնծի

09:30-10:00-Հեքիաթի պատմում

10:00-10:30-Սովորողները միմյանց նվիրում են իրենց նախընտրած բառերը և խմբով վանկատում ու հեգում են( ծափերով, դոփերով և այլ խաղային մոտեցումներով)
10:30-11:00-Նախաճաշ
11:00-11:30-Բույսերի բազմացում

11:30-12:00-Նկարում ենք մեկի մոլորակը

12:00-12:30-ՈՒրախ մաթեմատիկա՝  չափումներ`քայլքերով, թզերով

 

12:30-13:00-Ճաշ

13:00-13:30-Խաղում ենք «Հայելի» խաղը

13:30-17:00-Երկարացված օրվա կազմակերպում
17:00-Ցտեսություն

Չորեքշաբթի

08:45-09:00-Սովորողների դիմավորում

9:00-9:15-Ընդհանուր պարապմունք

09:15-09:30-Նախավարժանք` երաժշտության ներքո մարզում ենք մեր մարմնի մասերը
09:30-10:00-Սովորում ենքՂ. Աղայանի «Առավոտը գյուղում» բանաստեղծությունը

10:00-10:30-ՈՒրախ մաթեմատիկա`ուսգործիքով սովորում ենք  նկարել 2 թվանշանը

10:30-11:00-Նախաճաշ

11:00-11:30-Բնագիտական փորձ

11:30-12:00-Հեքիաթի պատմում՝ դերերով, միմյանց շարունակելով

12:00-12:30-Կավճանկար
12:00-12:30-Ճաշ
12:30-13:00- խաղալով կրկնում ենք «Առավոտը գյուղում» բանաստեղծությունը
13:00-13:30-Խաղում ենք « Գտիր տարբերությունը» խաղը
13:30-17:00-Երկարացված օրվա կազմակերպում

17:00-Ցտեսություն

Հինգշաբթի

08:45-09:00-Սովորողների դիմավորում

9:00-9:15-Ընդհանուր պարապմունք

9:15-9:30- Նախավարժանք`սովորողները սողում են երկար աթոռների վրայով և կատարում են գլուխկոնծի
09:30-10:00- Երկու թվի մասին հեքիաթի  հորինում

10:00-10:30-Սովորած բանաստեղծությունների կրկնում

10:30-11:00-Նախաճաշ

11:00-11:30- Ծեփոնով պատրաստում ենք «Պոչատ աղվեսը» հեքիաթի հերոսներին
11:30-12:00-Բակային խաղեր

12:00-12:30-Շախմատի ուսուցում

12:30-13:00-Ճաշ

13:00-13:30-Պատմում ենք օրվա մասին

13:30-17:00-Երկարացված օրվա կազմակերպում

17:00-Ցտեսություն

Ուրբաթ

08:45-09:00-Սովորողների դիմավորում

9:00-9:15-Ընդհանուր պարապմունք

09:15-09:30-Նախավարժանք՝ ուղիղ և զիգզագաձև քայլք

09:30-10:00-Հեքիաթի դերերով պատմում

10:00-10:20-Նախաճաշ

10:20-10:50-Այցելություն Արևմտյան դպրոց, լողի նախապատրստում

10:50-12:00-Լողուսուցում

12:00-12:10-Վերադարձ Քոլեջ

12:20-12:50-Ճաշի կազմակերպում

12:50-13:20-Ուսգործիքով նկարում ենք 1-ի և 2-ի մոլորակները:

13:20-13:40-Ռոդարիական մարզախաղեր

13:40-17:00-Երկարացված օրվա կազմակերպում

17:00-Ցտեսություն

Ղ. Աղայան Առավոտը գյուղում

Արեգակը դուրս է եկել
Պսպըղալով.
Շողքը հերթից ներս է ընկել
Շողշողալով.
Ծիտը ծառին կըչկըչում է
Ծըլվըլալով.
Ձորումն առուն քչքչում է
Վըշվըշալով.
Ծույլ տղայի քունն է տարել
Խռըմփալով.
Տրեխները շունն է տարել
Մըռմըռալով

Հովհաննես Թումանյան Պոչատ աղվեսը

ՊՈՉԱՏ ԱՂՎԵՍԸ

Լինում է, չի լինում՝ մի պառավ։ Էս պառավն իր էծը կթում է, կաթը վեր է դնում, գնում է ցախ ու փետ բերի, որ կրակ անի, կաթն եփի;

Մի աղվես գալիս է, գլուխը կոխում կաթնի ամանը, կաթն ուտում.

Պառավը վրա է հասնում, ցաքատով տալիս է, աղվեսի պոչը կտրում։

Պոչատ աղվեսը փախչում է, գնում է մի քարի վրա կանգնում է ու էսպես խնդրում.

— Տատիկ, տատիկ, պոչս տուր, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։

Պառավն ասում է.

— Դե գնա իմ կաթը բեր։

Աղվեսը գնում է կովի մոտ։

— Կովիկ, կովիկ, կա՛թ տուր ինձ, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։

Կովն ասում է.

— Դե գնա ինձ համար խոտ բեր։ Աղվեսը գնում է արտի մոտ։

— Արտիկ, արտիկ, խո՛տ տուր ինձ, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։ Արտն ասում է.

— Դե գնա ինձ համար ջուր բեր։

Աղվեսը գնում է աղբյուրի մոտ։

— Աղբյուր, աղբյուր, ջո՛ւր տուր ինձ, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։

Աղբյուրն ասում է.

— Դե գնա կուժ բեր։

Աղվեսը գնում է աղջկա մոտ։

— Աղջի՛կ, աղջիկ, կուժդ տուր, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներ՛իս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։

Աղջիկն ասում է.

— Դե գնա ուլունք բեր ինձ համար։

Աղվեսը գնում է չարչու մոտ։

— Չարչի, չարչի, ուլո՛ւնք տուր, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկը ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։

Չարչին ասում է.

— Դե գնա ինձ համար ձու բեր։

Աղվեսը գնում է հավի մոտ։

— Հավիկ, հավիկ, ձու-ձու տուր, ձու-ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա. կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ շուր տա. ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա. խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա. կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա, կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։

Հավն ասում է.

— Դե գնա ինձ համար կուտ բեր։

Աղվեսը գնում է կալվորի մոտ։

— Կալվոր, կալվոր, կո՛ւտ տուր ինձ, կուտը տանեմ հավին տամ. հավը ինձ ձու տա, ձուն տանեմ չարչուն տամ, չարչին ինձ ուլունք տա, ուլունքը տանեմ աղջկան տամ, աղջիկն ինձ կուժ տա, կուժը տանեմ աղբյուրին տամ, աղբյուրը ինձ ջուր տա, ջուրը տանեմ արտին տամ, արտը ինձ խոտ տա, խոտը տանեմ կովին տամ, կովը ինձ կաթ տա, կաթը տանեմ պառավին տամ, պառավը պոչս տա. կցեմ-կցմցեմ, գնամ ընկերներիս հասնեմ, որ ինձ չասեն՝ պոչատ աղվես, ո՞րտեղ էիր։

Կալվորի մեղքը գալիս է. մի բուռ կուտ է տալիս։ Աղվեսը կուտը տանում է հավին, հավը ձու է տալի, ձուն տանում է չարչուն, չարչին ուլունք է տալի, ուլունքը տանում է աղջկան, աղջիկը կուժ է տալի, կուժը տանում է աղբյուրին, աղբյուրը ջուր է տալի, ջուրը տանում է արտին, արտը խոտ է տալի, խոտը տանում է կովին, կովը կաթ է տալի, կաթը տանում է տալի պառավին, պառավը պոչը տալիս է իրեն, կցում է, կցմցո՛ւմ, վազում է գնում, իր ընկերներին հասնում։

Սեպտեմբերիկի ամփոփում

Սեպտեմբերի 25-29-ը  <<Իմացումի հրճվանք>> ծրագրի կրտսերների <<Սեպտեմբերիկ>> ստուգատեսն էր: Ստուգատեսը կազմված էր հինգ փուլից՝ լողափնյա ստուգատես,տեխնոլոգիական ստուգատեսմարզատոն, միասնական ուսումնական նախագծային գործունեություն և մարզական ավազաթերապիա: Ստուգատեսների  ընթացքում սովորողները ցույց տվեցին մեկ ամսվա ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքներն, ունակություններն ու կարողությունները:

Մարզական ավազաթերապիա

IMG_6632

Վայրը` Սեբաստիա մարզադաշտի ավազային հատված

Օրը` Սեպտեմբերի 29, ժամը՝ 11:00-12:00

Սովորողների և դասվարների պահանջվող մարզավիճակը՝ գլխարկներով, բոկոտն, շորտերով,ուսապարկերով( ուսապարկում լինի ջուր, թաց և չոր անձեռոցիկներ, փոխնորդ շորեր):

Արևմտյան դպրոցի և Քոլեջի սովորողներն  ավազաթերապիային կմասնակցեն 11:00-11:30, իսկ Հյուսիսային և Հարավային դպրոցի սովորողները՝ 11:30-12:00:

Մարզական խաղեր

Մաս 1.Ավազային մարզախաղեր:

Անհրաժեշտ մարզագույք. գնդակներ, պարաններ:

Մաս 2.Ազատ, զվարճալի մարզախաղեր:

Ստուգատեսի պատասխանատու՝ Քոլեջ, Փիրուզա Հարությունյան ու ընկերներ:

Տեխնոլոգիական ստուգատես

Գունավոր տեխնոլոգիան իսկական հրճվանք էր պատճառում Քոլեջիկներին: Սովորողներն ինքնուրույն պատրաստեցին գունավոր ծեփոններ: Ծեփոններից ստանում էին տարբեր պատկերներ՝ լոշիկ, Գնդլիկ բոքոնիկ, շրջան, դեմք, մարդուկ, ծառ, ամպ, աղջիկ…

Մարզատոն

Այսօր Քոլեջիկների երկար սպասված մարզատոնն էր: Մարզատոնին մասնակցում էին բոլոր ներկա  սովորողները: Սովորողները մեծ ոգևորությամբ , երգով, խինդով մարզվեցին մարզասրահում , իսկ մարզախաղերը խաղացին  Սեբաստիա մարզադաշտում:

Սեպտեմբերիկ. 4-րդ օր. Միասնական ուսումնական նախագծային գործունեություն 

 

 

IMG_6445Միասնական ուսումնական նախագծային գործունեություն 

Վայրը` Քոլեջ

Օրը` Սեպտեմբերի 28, ժամը՝ 12:00-13:00

Սովորողները`գունավոր  շապիկներով

 1. <<Արևներ>> շարքը
 2. 2.Խաղ «Ծուղրուղու»՝ սովորողները 3 անգամ կանչում են ծուղրուղու` սկզբում կամաց, հետո քիչ բարձր, վերջում զիլ և արտասանում են «Լուսաբացին» բանաստեղծությունը.
  — Ծուղրուղո՜ւ.
  Աքլորը զիլ կանչեց թառին.
  — Ճի՛կ-ճի՛կ, ճի՛կ-ճի՛կ,
  Զարթնեց մթնում ծիտը ծառին։
  Ծուղրուղո՜ւ.
  Խոսեց ծեգին երկրորդ բերան.
  — Հո-հո՜, հո-հո՜,
  Նախիրն արդեն հանդը տարան։

— Ծուղրուղո՜ւ.

Լույսը բացվեց երրորդ կանչին.
— Վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ-վո՛ւյ,
Նստեց նանը տեղի միջին։

 

3.Երգում ենք <<Կաքավիկ>> երգը

Արև բացվեց թուխ ամպերեն,
Կաքավ թըռավ կանաչ սարեն,
Կանաչ սարեն՝ սարի ծերեն,
Բարև բերավ ծաղիկներեն.

կրկներգ:
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,
Նախշուն կաքավիկ
Սիրունի՜կ, սիրունի՜կ,
Նախշուն կաքավիկ։

Քո բուն հյուսած ծաղիկներով՝
Շուշան, նարգիզ, նունուֆարով,
Քո տեղ լըցված ցող ու շաղով,
Քընես, կելնես երգ ու տաղով.
կրկներգ

4.Արտասանում ենք «Աքաղաղն ու կտուրը»՝
Մի աքաղաղ կարմրապեծիկ,
Իր ոտքերը երկար ու ձիգ,
Կտրին տալով` վեր–վեր ձգվեց,
Ու զարմանքով ինչ հարց տվեց.
-Էս ո՛նց է, որ ես զոռ տալիս,
Էս կտուրը փուլ չի գալիս:

5.Երգում ենք «Ձիուկ» երգը՝
Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Վազե՛, ձիո՛ւկ, հո՛պ,
Քարեն վեր, Դարեն վեր,
Սիրուն ձիուկ, Դեպի լեռ.
Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ:
Տրո՛փ, տրո՛փ, տրո՛փ,
Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ:

Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Գետեն անցիր ափ,
Մի՛ վազեր, Մի՛ կոտրեր,
Կարմիր ձիուկ, Իմ ոտներ.
Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Ա՛փ, ա՛փ, ա՛փ:
Թա՛փ, թա՛փ, թա՛փ,
Ա՛փ, ա՛փ, ա՛փ:

Պռո՛ւ, պռո՛ւ, պռո՛ւ,
Այժմ կեցիր դու,
Ու արի, Կեր գարի,
Գիրո՛ւկ ձիուկ Քաջարի.
Պռո՛ւ, պռո՛ւ, պռո՛ւ,
Դո՛ւ, դո՛ւ, դո՛ւ:
Պռո՛ւ, պռո՛ւ, պռո՛ւ,
Դո՛ւ, դո՛ւ, դո՛ւ:

6.Երգում ենք <<Դան-դան>> երգը

7.Հյուրասիրություն` դեղձ, խնձոր:

Մարզատոն

IMG_6345

Օրը՝ սեպտեմբերի 27 , ժամը՝ 11:00-ից 12:00-ը
Վայրը` Խառնարանի մարզադահլիճ և Սեբաստիա մարզադաշտ

Արդյունքում`ֆոտոպատումների, տեսանյութերի ստեղծում, հրապարակում բլոգում, ենթակայքում: